Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
   Jak wyłączyć cookies?    ROZUMIEM
^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - CELE I ZADANIA PROGRAMU

Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wlkp. od roku szkolnego 2016/2017 ma zaszczyt brać udział w programie edukacyjnym o nazwie „Szkoła- Ambasadorem Parlamentu Europejskiego” (EPAS – European Parliament Ambassador School) skierowanym do uczniów szkół średnich, w szczególności liceów i techników.
W roku 2016 rozpoczyna się druga faza programu, w której weźmie udział 36 wybranych szkół z wszystkich regionów kraju. Celem programu jest pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej, poprzez przekazywanie jej informacji o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim. Istotne jest, aby młodzież wiedziała, jakie możliwości oferuje im obywatelstwo europejskie, w jaki sposób mogą działać w kontekście integracji europejskiej oraz jakie jest znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.
 
Program prowadzony jest przez nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie oraz nauczyciela- bibliotekarza. Nauczyciele wspierający program, będą pełnili rolę „starszych ambasadorów”. Szkoła wyznaczy również „młodszych ambasadorów”( zainteresowani uczniowie wyznaczeni przez starszego ambasadora) spośród swoich uczniów.
Szkoły biorące udział w programie muszą wywiązać się z następujących zadań:    
  • Udział w szkoleniu w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce.
  • Założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, UE oraz   instytucjom europejskim. Zadaniem zarówno starszych i młodszych ambasadorów będzie zadbanie o jego bieżącą działalność .
  • Organizacja działań poświęconych ustawodawstwu i przepisom unijnym oraz innym najważniejszym  kwestiom europejskim, w tym zwłaszcza roli odgrywanej przez Parlament Europejski.
  • Wykorzystanie otrzymanych scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i/lub podczas specjalnych spotkań organizowanych dla szczególnie zainteresowanych uczniów.
  • Organizacja wydarzenia w  szkole lub poza nią pod hasłem "Dzień Europy”, który przypada na 9 maja.
 
Szkoła, która pomyślnie zakończy swój udział w programie, otrzyma tytuł: „ Szkoły- Ambasadora Parlamentu Europejskiego”.
 
Tekst: Krystyna Płaczek

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Warszawska 48
667-659-100 - sekretariat główny
667-659-304 - sekretariat do spraw uczniów
667-659-210 - kursy dokształcania młodocianych pracowników
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2024. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg