Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
   Jak wyłączyć cookies?    ROZUMIEM
^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Egzamin zwodowy

Wszystkie potrzebne informacje odnośnie egzaminu zawodowegoznajdą państwo na stronie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 
 
>>> Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły<<<
 
>>> Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego dla osoby, która ukończyła KKZ<<<
 
Do wypełniania deklaracji zalecamy korzystanie z programu Adobe Acrobat Reader.
 

Opłata za egzamin zawodowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2015r.:, zgodnie z przepisami:

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 (Formuła 2012), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 (Formuła 2017) i § 56 (Formuła 2019) rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania § 11 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) oraz Ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2230) dotyczy:
  • Młodocianych pracowników
  • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
  • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
  • Osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego.
Według stanu na dzień 25 lutego 2023 r. opłata wynosi 250,25 złW przypadku tylko jednej części egzaminu opłata wynosi:
  • w przypadku części pisemnej – 83,42 zł (1/3 wysokości opłaty),
  • w przypadku części praktycznej –166,83 zł (2/3 wysokości opłaty).

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000


W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko zdającego,
- nazwę kwalifikacji,
- termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, A.18, sesja czerwiec-lipiec 2023. 

W przypadku wpłaty zbiorczej (tj. za kilku zdających), należy dodatkowo przesłać na adres e-mail imienny wykaz zdających - w sposób opisany powyżej.


Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.


Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42;  tel: 95 720 17 33
ul. Warszawska 48
  667-659-100 - sekretariat główny
  667-659-304 - sekretariat do spraw uczniów
  667-004-738 - kadry
  667-659-210 - kursy dokształcania młodocianych pracowników

e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2024. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg