foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum Budowlane i Samochodowe nr 1 im. Mikołaja Kopernika
(ul. Okrzei 42)
 

5-letnie po szkole podstawowej

 klasa 1 wszystkie zawody - otwórz plik
 klasa 2 technik geodeta -  otwórz plik
pozostałe zawody - otwórz plik
 klasa 3 technik geodeta - otwórz plik
pozostałe zawody - otwórz plik
 klasa 4 wszystkie zawody - otwórz plik 

4-letnie po gimnazjum

 klasa 4  wszystkie zawody - otwórz plik

Technikum Mechaniczne nr 5 im. Zesłańców Sybiru
(ul. Pomorska 67)

 

5-letnie po szkole podstawowej

 klasa 1 wszystkie zawody - otwórz plik
 klasa 2 technik mechanik, technik logistyk - otwórz plik
technik spedytor, technik spawalnictwa - otwórz plik
 klasa 3 technik mechanik - otwórz plik
technik logistyk - otwórz plik
technik spedytor, technik spawalnictwa - otwórz plik
 klasa 4 wszystkie zawody - otwórz plik

4-letnie po gimnazjum

 klasa 4 technik mechanik - otwórz plik
technik logistyk, technik spedytor - otwórz plik

 Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
(ul. Okrzei 42)

 
 klasa 1  wszystkie zawody - otwórz plik
 klasa 2  wszystkie zawody - otwórz plik
 klasa 3  wszystkie zawody - otwórz plik

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
(ul. Pomorska 67)

 klasa 1 wszystkie zawody - otwórz plik
 klasa 2 mechanik pojazdów samochodowych - otwórz plik
mechanik-monter maszyn i urządzeń - otwórz plik
magazynier-logistyk - otwórz plik
 klasa 3

mechanik pojazdów samochodowych - otwórz plik
mechanik-monter maszyn i urządzeń - otwórz plik
magazynier-logistyk - otwórz plik


 

 

 

  

 

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące