foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OSE                  NASK      

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Czym jest OSE?

 • OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
 • Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

 • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
 • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
 • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
 • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Korzyści dla szkół:

 • bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
 • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
 • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
 • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Korzyści dla samorządów:

 • szerszy dostęp do zasobów internetu,
 • lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą),
 • w perspektywie - lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy,
 • oszczędności - internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.
 • Harmonogram projektu
 • W Polsce jest około 30 000 szkół w 19 500 lokalizacjach. Proces podłączenia wszystkich lokalizacji do Sieci OSE został podzielony na etapy.
 • W 2018 r. zrealizujemy przyłącza do 1 500 lokalizacji co powinno być równoznaczne z zapewnieniem szybkiego symetrycznego internetu do blisko 2 000 szkół.
 • Natomiast w 2019 r. liczba podłączonych lokalizacji szkół powinna przekroczyć 12 700. W roku 2020 planujemy podłączyć wszystkie 19 500 lokalizacji. 

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące