^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AUTOMATYK - 731107

- okres kształcenia 3 lata,
- języki obce: język angielski
 

Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w XX wieku. Zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, gdzie udział człowieka jest maksymalnie ograniczony. W ostatnich latach wywarła ona ogromny wpływ na dziedziny takie jak medycyna, motoryzacja, przemysł i wiele innych. Automatyka coraz częściej pojawia się w życiu codziennym i w pracy człowieka, dzięki niej wynaleziono niejedno urządzenie i maszynę. Po prostu, dla ułatwienia życia (np. myjnia samochodowa), aby przyspieszyć procesy produkcyjne w przemyśle lub dla większej dokładności w medycynie. Przykłady można by mnożyć. Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z szybko posuwającymi się taśmami. To właśnie automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu. To oni projektują układy sterujące do maszyn, które mają być przeznaczone do konkretnych celów.

Po ukończeniu szkoły, automatyk będzie miał wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu. Będzie także przygotowany do uczestniczenia w testowaniu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki, diagnozowania usterek i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.

Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy. Automatycy doskonale odnajdują się w odpowiadających ich kwalifikacjom działach technologicznych i konstrukcyjnych. Zwykle są to firmy produkcyjne i usługowe, wykorzystujące na liniach produkcyjnych i montażowych rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej lub zajmujące się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem.

 W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w tym przypadku jest to kwalifikacja: ELM.01:

Kwalifikacja:ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

Podstawy automatyki
Uczeń:
1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki,
2) charakteryzuje zjawiska związane z prądem stałym i przemiennym,
3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i przemiennym, 4) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych,
5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania wartości wielkości elektrycznych,
6) posługuje się schematami ideowymi i montażowymi układów elektrycznych i elektronicznych,
7) posługuje się rysunkami technicznymi schematycznymi, złożeniowymi i montażowymi układów automatyki przemysłowej,
8) wykonuje rysunki techniczne schematyczne, złożeniowe i montażowe układów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych,
9) rozróżnia części urządzeń i układów automatyki przemysłowej,
10) wykonuje obróbkę ręczną części urządzeń automatyki przemysłowej,
11) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń,
12) opisuje układy sterowania stosowane w układach automatyki przemysłowej,
13) obsługuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller),
14) posługuje się pojęciami z dziedziny pneumatyki i hydrauliki,
15) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.
 
Montaż układów automatyki przemysłowej
Uczeń:
1) rozróżnia elementy i urządzenia automatyki przemysłowej na podstawie wyglądu i oznaczeń,
2) klasyfikuje elementy i urządzenia automatyki przemysłowej na podstawie schematu,
3) określa funkcje i zastosowanie elementów i urządzeń automatyki przemysłowej,
4) dobiera narzędzia i materiały do montażu mechanicznego urządzeń automatyki przemysłowej,
5) montuje urządzenia automatyki przemysłowej zgodnie z dokumentacją techniczną,
6) dobiera kable i przewody elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne do wykonania instalacji,
7) wykonuje połączenia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne na podstawie dokumentacji technicznej,
8) wykonuje połączenia elementów i urządzeń automatyki przemysłowej,
9) wykonuje podłączenie urządzeń automatyki przemysłowej do instalacji zasilającej,
10) wykonuje pomiary parametrów kabli i przewodów instalacji,
11) określa zasady montażu elementów i urządzeń automatyki przemysłowej na przyłączach procesowych rozłącznych,
12) wykonuje dokumentację powykonawczą.
 
Uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej
Uczeń:
1) konfiguruje urządzenia automatyki przemysłowej na podstawie dokumentacji technicznej,
2) uruchamia urządzenia i układy automatyki przemysłowej,
3) dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających poprawność działania układów automatyki przemysłowej,
4) wykonuje pomiary parametrów procesowych układów automatyki przemysłowej,
5) sprawdza poprawność działania układów automatyki przemysłowej,
6) posługuje się narzędziami do obsługi układów automatyki przemysłowej.

 

Przykładowe miejsca pracy:
- działy utrzymania ruchu zakładów użytkujących aparaturę pomiarowo-kontrolną oraz zautomatyzowane urządzenia precyzyjne
- zakłady produkujące (także prowadzące usługi w zakresie instalowania, przeglądu i naprawy) elementy automatyki przemysłowej, układy sterowania, aparaturę pomiarowo-kontrolną, zautomatyzowane - urządzenia dla różnych przeznaczeń oraz wszelkiego rodzaju urządzeń precyzyjnych.
  
Przykładowe przedmioty szkolne:

- elektrotechnika i elektronika,
- podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych,
- techniki wytwarzania,
- urządzenia automatyki przemysłowej.
- instalacje automatyki przemysłowej
- pracownia urządzeń automatyki przemysłowej
- pracownia instalacji automatyki przemysłowej
 

Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej, zdobędziesz kolejny zawód – technik automatyk.
 
   
 

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2023. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg