Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
   Jak wyłączyć cookies?    ROZUMIEM
^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

MAGAZYNIER LOGISTYK - 432106

- okres kształcenia 3 lata,
- języki obce: język angielski
 
   
 
Magazynier – logistyk zajmuje się przyjmowaniem do magazynu, zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania i wydawaniem środków i materiałów, prowadząc odpowiednią dokumentację; bierze udział w inwentaryzacjach i odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.
      Do podstawowych zadań należy również przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji; wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą; prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań; utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi; czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo-odbiorczych; wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów; uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych; ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki; nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.
 
Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka należy przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji; wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą; prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań; utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi; czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo-odbiorczych; wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym towarów; uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych; ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki; nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie.
  

W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w tym przypadku jest to kwalifikacja SPL.01:

Kwalifikacja: SPL.01. Obsługa magazynów

Podstawy logistyki
Uczeń:
1) posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu logistyki,
2) stosuje zasady normalizacji w logistyce,
3) zabezpiecza dokumenty przeznaczone do przechowywania,
4) posługuje się miarami statystycznymi do wykonywania zadań zawodowych,
5) charakteryzuje systemy i procesy logistyczne,
6) charakteryzuje przepływy materiałów i procesy logistyczne w produkcji,
7) charakteryzuje przepływy i procesy logistyczne w dystrybucji,
8) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Organizowanie pracy magazynu
Uczeń:
1) charakteryzuje rodzaje i funkcje magazynów i centrów dystrybucji w procesach gospodarczych,
2) charakteryzuje zapasy w magazynie,
3) optymalizuje zagospodarowanie powierzchni i przestrzeni magazynowej,
4) charakteryzuje urządzenia i wyposażenie magazynowe służące do wykonywania zadań zawodowych,
5) charakteryzuje procesy magazynowe,
6) charakteryzuje proces zarządzenia zapasami i magazynem.

Przechowywanie zapasów
Uczeń:
1) charakteryzuje cechy zapasów decydujące o sposobie i warunkach magazynowania,
2) charakteryzuje parametry przechowywania zapasów,
3) monitoruje stany zapasów magazynowych,
4) analizuje miary oceny stanu zapasów w magazynie,
5) przechowuje zapasy, uwzględniając ich podatność naturalną i techniczną na magazynowanie,
6) przestrzega zasad gospodarowania opakowaniami, materiałami pomocniczymi i odpadami w magazynie.

Przyjmowanie i wydawanie zapasów
Uczeń:
1) charakteryzuje systemy zamawiania towarów,
2) oblicza wielkość i termin dostawy zapasów do magazynu,
3) przyjmuje towary do magazynu,
4) wydaje zapasy (np. materiały, wyroby gotowe, towary) z magazynu,
5) sporządza dokumentację dotyczącą przyjęcia i wydania zapasów,
6) posługuje się nowoczesnymi technologiami identyfikacji i znakowania zapasów oraz miejsc składowania,
7) stosuje systemy informatyczne w procesie magazynowania.

Zabezpieczanie majątku
Uczeń:
1) wyjaśnia potrzebę zabezpieczania majątku przedsiębiorstwa znajdującego się w magazynie,
2) zabezpiecza majątek przedsiębiorstwa znajdujący się w magazynie i majątek powierzony,
3) charakteryzuje metody kontroli stanu ilościowego i jakościowego majątku magazynu oraz zapasów magazynowych,
4) kontroluje stan majątku w magazynie i zapasów magazynowych,
5) oblicza koszty i cenę usług magazynowych.

Obsługiwanie klientów i kontrahentów
Uczeń:
1) prowadzi rozmowę sprzedażową zgodnie z zasadami komunikacji interpersonalnej,
2) przygotowuje ofertę handlową magazynu,
3) przeprowadza proces reklamacji.

 
 
Przykładowe miejsca pracy:
- magazyny,
- centra logistyczne,
- terminale kontenerowe,
- centra dystrybucyjne,
- firmy produkcyjne,
- handlowe i usługowe.
  
Przykładowe przedmioty szkolne:

- gospodarka magazynowa,
- magazyny przyprodukcyjne,
- magazyny dystrybucyjne,
- procesy magazynowe,
- organizacja prac magazynowych.
 

Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację SPL.04. Organizacja transportu, zdobędziesz kolejny zawód – technik logistyk.

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Warszawska 48
667-659-100 - sekretariat główny
667-659-304 - sekretariat do spraw uczniów
667-659-210 - kursy dokształcania młodocianych pracowników
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2024. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg