^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ - 723310

- okres kształcenia 3 lata,
- języki obce: język angielski
 
 
 
Mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.
Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.
 
Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.
Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.
Dodatkowe uprawnienia jakie może zdobyć uczeń to spawacz. Spawacze łączą części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów przez ręczne spawanie gazowe i łukiem elektrycznym lub przez zgrzewanie za pomocą zgrzewarek elektrycznych bądź też stosując lutowanie czy też lutospawanie; przecinają elementy konstrukcyjne palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym, metodą plazmową lub laserową.
  

W trakcie cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w tym przypadku jest to kwalifikacja MEC.03:

Kwalifikacja:MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
Uczeń:
1) stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków technicznych,
2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń,
3) stosuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi maszyn i urządzeń,
6) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej,
7) charakteryzuje układy elektrotechniki, elektroniki i automatyki przemysłowej,
8) charakteryzuje układy mechatroniczne konwencjonalne,
9) stosuje programy komputerowe do wykonywania rysunków technicznych i doboru części maszyn i urządzeń,
10) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Obsługa maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń,
2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń,
3) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy,
4) naprawia elementy i zespoły maszyn i urządzeń,
5) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku pracy,
6) reguluje i uruchamia maszyny i urządzenia,
7) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń,
8) wykonuje obsługę codzienną oraz konserwację maszyn i urządzeń.

Montaż maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń,
2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń,
3) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do rodzaju wykonywanych prac montażowych,
4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu,
5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach,
6) łączy części maszyn,
7) montuje układy hydrauliczne i pneumatyczne maszyn i urządzeń,
8) montuje zespoły i mechanizmy maszyn i urządzeń,
9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń.

 

Przykładowe miejsca pracy:

- przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego,
- przedsiębiorstwa usługowo- naprawcze,
- własna działalność gospodarcza.

Przykładowe przedmioty szkolne:

- podstawy elektrotechniki i elektroniki,
- podstawy konstrukcji maszyn,
- podstawy technik wytwarzania,
- technologia montażu maszyn i urządzeń,
- konstrukcja maszyn.
 

Zawody w zasięgu ręki:

Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, zdobędziesz kolejny zawód – technik mechanik.
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych, zdobędziesz kolejny zawód – technik spawalnictwa.

 

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2023. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg