^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (młodociany pracownik) - 723103

- okres kształcenia 3 lata,
- języki obce: język angielski
- praktyki zawodowe w zakładach pracy,
zajęcia praktyczne w zakładach pracy u pracodwców.
 
 
Mechanik pojazdów samochodowych - to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
 
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
- stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
- zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
- przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
- przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
- firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.
 
Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest mechanik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zapotrzebowanie na mechaników pojazdów samochodowych jest bardzo duże.
 
Mechanik pojazdów samochodowych zatrudniany jest w warsztatach obsługowo-naprawczych zaplecza motoryzacyjnego. Wykonuje prace konserwacyjne i obsługowo-naprawcze pojazdów samochodowych oraz ich zespołów na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach za pomocą narzędzi monterskich.
Kontroluje także stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się znajomości budowy pojazdu oraz zasad działania jego zespołów i podzespołów. Mechanik pojazdów samochodowych powinien umieć diagnozować usterki zespołów samochodów oraz znać metody ich usuwania.
Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od niego odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług. Dlatego mechanik pojazdów samochodowych powinien wykazywać gotowość do dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.

Procedura jak załatwić zajęcia praktyczne na Mechanika pojazdów samochodowych:

1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
Ul. Obotrycka 8.
Tel.: 095 7202031
www: http://cech-gorzow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Skierowanie na praktyki. >>SKIEROWANIE<<
3. Wybór pracodawcy i uzupełnienie skierowania. >>WYKAZ<<
4. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.
5. Dostarczenie do szkoły wypełnionego skierowania przez Cech i pracodawcę z miejscem odbywania zajęć praktycznych.

 

 W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w tym przypadku jest to kwalifikacja MOT.05:

Kwalifikacja: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Podstawy motoryzacji
Uczeń:
1) opisuje zjawiska związane z elektrycznością oraz przepływem prądu,
2) opisuje zjawiska związane z elektromagnetyzmem,
3) klasyfikuje materiały pod względem właściwości elektrycznych i magnetycznych,
4) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych,
5) rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów elektronicznych,
6) rozróżnia układy elektryczne i elektroniczne,
7) rozróżnia maszyny i urządzenia elektryczne i elektroniczne,
8) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego,
9) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń,
10) rozróżnia części maszyn i urządzeń oraz opisuje budowę i ich zastosowanie,
11) rozróżnia maszyny i urządzenia, takie jak: silniki, sprężarki, pompy, napędy hydrauliczne, mechanizmy pneumatyczne,
12) charakteryzuje rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych,
13) przestrzega zasad tolerancji i pasowań w zakresie dokładności wykonania części maszyn,
14) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne,
15) dobiera sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów,
16) stosuje metody ochrony przed korozją,
17) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń,
18) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej,
19) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obsługi i naprawy,
20) wykonuje pomiary warsztatowe,
21) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami,
22) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B,
23) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych,
24) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych.

Przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
Uczeń:
1) określa zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych,
2) rozróżnia zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
3) rozróżnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych,
4) wykonuje obsługę pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi,
5) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych,
6) dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi pojazdów samochodowych,
7) ocenia jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych,
8) stosuje programy komputerowe wspomagające przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojeździe samochodowym.

Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Uczeń:
1) przyjmuje pojazdy samochodowe do diagnostyki,
2) dobiera metody diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów,
3) ustala zakres diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów,
4) przygotowuje pojazdy samochodowe do diagnostyki,
5) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych,
6) wykonuje badania diagnostyczne pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów,
7) wskazuje przyczyny uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
8) wypełnia dokumentację diagnostyki pojazdów samochodowych,
9) przekazuje pojazd samochodowy po diagnostyce wraz z dokumentacją.

Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
Uczeń:
1) sporządza dokumentację związaną z przyjęciem pojazdów samochodowych do wykonania naprawy,
2) lokalizuje uszkodzenia części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych,
3) dobiera metody do wykonywania napraw podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
4) sporządza zapotrzebowanie na części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych,
5) ustala zakres naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
6) stosuje urządzenia, narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
7) przeprowadza demontaż części podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
8) przeprowadza weryfikację części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
9) wykonuje naprawę części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi,
10) wymienia części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych,
11) wykonuje montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
12) ocenia jakość obsługi i wykonanej naprawy pojazdów samochodowych,
13) wypełnia dokumentację naprawy pojazdów samochodowych,
14) przekazuje pojazd samochodowy po naprawie wraz z dokumentacją.
 
 

Przykładowe miejsca pracy:

- przedsiębiorstwa budowlane prowadzące duże budowy,
- zakłady prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych
- biura projektowo-budowlanym,
- przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
- organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,
- laboratoria budowlane
- administracja budynków,
- firmy zarządzające nieruchomościami.

Przykładowe przedmioty szkolne:

- techniki wytwarzania
- podstawy konstrukcji maszyn
- przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B
- budowa pojazdów samochodowych
- diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- działalność gospodarcza w branży samochodowej
- elektrotechnika i elektronika samochodowa 

Zawody w zasięgu ręki:
Po uzupełnieniu wykształcenia o kwalifikację MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, zdobędziesz kolejny zawód – technik pojazdów samochodowych.

 

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące

Copyright © 2023. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Rights Reserved.


Facebook skype digg