foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kalkulator07.12.2022r. w Zielonej Górze na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbyły się zawody okręgowe VII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej, której organizatorami są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.  
 
Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych.
 
Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży. Uczniowie zmierzyli się z testem on-line, który trwał 90 minut. Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów którzy zajęli czołowe miejsca w naszym województwie.
 
 
Gratulujemy.
 

Koordynator Olimpiady Małgorzata Walorska

Kontakt CEZiB

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
ul. Okrzei 42             tel: 95 720 17 33
ul. Pomorska 67       tel: 95 782 20 60
ul. Warszawska 48
e-mail: cezib@edu.gorzow.pl

Firmy współpracujące